logo

Over Mieke Dillo

Mieke Dillo volgde haar opleiding beeldende kunst aan de Ḗcole Supérieure des Beaux Arts in Parijs en aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Na haar opleiding maakte zij werkreizen naar Griekenland, doceerde vele jaren ‘Portrettekenen met pastel’ aan de Volksuniversiteit in Amsterdam en gaf teken- en schildercursussen in Griekenland. Zij exposeerde vele malen individueel, met echtgenoot Willem Claassen (eveneens beeldend kunstenaar) en met de Amsterdamse kunstenaarsverenigingen De Onafhankelijken en Sint Lucas. Mieke Dillo is een zelfstandig fulltime beeldend kunstenares die regelmatig vrij werk exposeert. Daarnaast is zij een van de meest gevraagde portretkunstenaars.

 

Mieke Dillo aan het werk

 

Artistieke vorming

Ḗcole des Beaux Arts, Parijs
Prof. Claude Schurr, Prof. Berthomme St. André. Prof. Souverbie.

Beaux-arts de Paris

Rijksacademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam
Prof. Ch. Roelofz, Prof. G. Röling, Prof. O. de Kat, Prof. S. Schröder, Prof. F. van Thienen, Prof. Luttge, Prof. de Soverin Lohman.

Rijksakademie Amsterdam

Mieke Dillo maakt in 1963 een studiereis naar Italië o.l.v. Prof. F. van Thienen. Na beëindiging van de studie aan de Rijksacademie vervaardigt zij vele portretten in opdracht en wordt ere lid van de Beroepsvereniging Beeldende Kunstenaars (BBK).

 

Werkreizen

Daarna maakt Mieke Dillo werkreizen naar Griekenland waarna vele pastelschilderijen ontstaan, gebaseerd op Griekse mythologie en hedendaagse werkelijkheid.

Docent

Tussen 1983 en 2001 verbonden aan de Volksuniversiteit te Amsterdam alwaar zij cursussen ‘Portrettekenen met Pastel’ geeft.

Televisie

In 1987 en 1988 medewerkster aan Teleac-cursus ‘Portrettekenen en -schilderen’ (televisie uitzendingen en boek) betreffende instructielessen voor het kinderportret.

Verenigingen

Sinds 1985 lid van Amsterdamse kunstenaarsvereniging ‘De Onafhankelijken’, waarmee zij ieder jaar in het Stedelijk Museum van Amsterdam exposeerde.

Exposities

Daarna volgde diverse exposities o.a. bij Galerie de Zaayer en in de Koninklijke Wachtkamer van het Centraal Station te Amsterdam i.v.m. 100 jarig bestaan van het station. De directie van de Nederlandse Spoorwegen koopt en reproduceert in 1989 een pastel van Mieke Dillo voor 1000 personeelsleden die deze pastel hiervoor hadden verkozen.

In 1989 verschijnt eveneens haar triptiek ‘Eros Kalos’ in de jubileumuitgave van de galerie ‘De Drie Gratiën’ waarna in 1990 een overzichtstentoonstelling volgt in galerie d’Eglantier te Amsterdam.

Het project ‘Schepen in de Houthaven’ waarbij de fysionomie van kleine vrachtschepen centraal staat, is ontstaan door de ligging van haar atelier aan de oever van het IJ te Amsterdam.

Bij galerie d’Eglantier exposeerde zij vervolgens verschillende malen met schepen, modelstudies van naakten en portretten, uitgevoerd in diverse technieken.

Retrospectief

Tijdens haar retrospectieve solo-tentoonstelling in de Mozes en Aäronkerk in 1999 te Amsterdam, toonde zij o.a. een hommage aan de Fayum-schilders, een herinterpretatie van deze portretschilderkunst uit het begin van onze jaartelling.

Cursussen in het buitenland

Zij gaf tijdens haar carrière als beeldend kunstenares in Griekenland diverse cursussen portrettekenen, landschapstekenen en schilderen.

Tot heden

Mieke Dillo is lid van kunstenaarsvereniging Sint Lucas en is sinds 1994 verbonden aan de Portretwinkel te Haarlem, in het kader waarvan zij vele opdrachten uitvoert.